پەیمانگەی تەکنیکی تایبەتی ئایندە

1200px Moodle logoPNG   1891029 cercle email envelope letter mail icon   reading icon

وێنەی دەرچوون

چەند وێنەیەک لە ڕۆژی وێنەی دەرچوونی قوتابیان..
بە هیوای سەرکەوتنی زیاتر بۆ گشت قوتابیانی خۆشەویست❤️